Ereignisse

Warsztaty 4.08.2020 „Domki dla murarek z trzciny” (dzieci 6-10 lat)

Zaproszenie

W ramach linii klimatycznej finansowanej ze środków niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych pt. „Klimat 2.0” zapraszamy dzieci i dorosłych na kolejne warsztaty ekologiczne:

04.08.2020, 15:00 DZIECI 6-10 lat domki dla murarek z trzciny. Przyroda nie ma z nami łatwo. Coraz mniej przewidywalna pogoda – na zmianę susze i ulewy, wysokie i niskie temperatury, niespodziewane pożary sprawiają, że świat zwierząt cierpi. Zadbajmy wspólnie o domy dla pożytecznych i sympatycznych pszczół murarek. Warsztaty poprowadzą Mateusz Skłodowski i Karol Podyma.

 

** Mateusz Skłodowski – botanik i ekolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Miłośnik kompostu i rodzimej flory. Współpracuje z Ogrodem Botanicznym UW gdzie tworzy pracownię edukacji przyrodniczej. Poza Ogrodem można spotkać go w grądach, na łąkach i torfowiskach obszarów Natura 2000 gdzie prowadzi inwentaryzacje botaniczne. Z pomocą nauki i własnych pasji szerzy świadomość i wrażliwość ekologiczną.

Zapisy na wszystkie warsztaty: ogrody@fwpn.org.pl

Newsletter

Bestellen Sie unser Newsletter-Abonnement, um über alle Neuigkeiten stets rechtzeitig im Bilde zu sein!