Ereignisse

-in polnischer Sprache- Zielona społeczność 2.0 - Warsztaty online dla dzieci i dorosłych

Zaproszenie

Zielona społeczność 2.0 - Warsztaty online dla dzieci i dorosłych

Wiosny powinny być chłodne i deszczowe. Wtedy deszcz odżywia rośliny, daje im siłę na przetrwanie gorącego sezonu letniego. Tymczasem od paru lat wzrastające temperatury i susze doprowadzają świat na skraj załamania. Gwałtowne zjawiska pogodowe, katastrofy naturalne na niewielu robią już wielkie wrażenie. Nie dalej jak na początku roku płonęła Australia, wiosną katastrofa dotknęła Biebrzański Park Narodowy.

Sposobem na przeciwdziałanie zmianom klimatu jest mądre podejście do planety: rozsądne gospodarowanie surowcami, niemarnowanie jedzenia i wody, sensowne planowanie pracy i podróży, dbanie o zieleń i kultywowanie jej, mądra polityka miejska w zakresie zieleni.

Partnerzy projektu, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacja „Kwietna”, zapraszają na warsztaty poświęcone zakładaniu łąki dla dzieci i dorosłych, wpisujące się w mądre sposoby zagospodarowania przydomowych ogrodów czy Państwa balkonów.

·         2.06 DOROŚLI Łąka w donicy i ogrodzie

·         7.07 DZIECI (6-10 lat) Nanołączka w doniczce

Warsztaty poprowadzi Mateusz Skłodowski - botanik i ekolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Miłośnik kompostu i rodzimej flory. Współpracuję z Ogrodem Botanicznym UW gdzie tworzę pracownię edukacji przyrodniczej. Poza Ogrodem można spotkać mnie w grądach, na łąkach i torfowiskach obszarów Natura 2000 gdzie prowadzę inwentaryzacje botaniczne. Z pomocą nauki i własnych pasji lubię szerzyć świadomość i wrażliwość ekologiczną.

Zapisy na warsztaty: ogrody@fwpn.org.pl. Liczba miejsc ograniczona!

Linia projektowa finansowana jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec w ramach programu „Deutsch-Polnische Bürgerenergie fürs Klima”.

Newsletter

Bestellen Sie unser Newsletter-Abonnement, um über alle Neuigkeiten stets rechtzeitig im Bilde zu sein!